Z japońskimi grami erotycznymi etyczny problem był już od bardzo dawna. Z jednej strony widzimy w nich często postacie mające reprezentować osoby w wieku szkolnym (czyli nieletnie). Z drugiej jednak strony, obrońcy tych gier twierdzą, iż nie są to przecież postacie prawdziwe.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.idg.pl/news/152531.html,Jakub Kuchnio