Coś na temat właśności chemicznych, fizycznych czy też zastosowaniań mężczyzn.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.beka.pl/txt_analiza_fizykochemiczna_chlopca.php,moreus